Workshop eller föreläsning

Samla kollegorna och njut av en såväl givande som underhållande stund med populära
Anders Nordmark.

Anders Nordmark är en kompetent, erfaren och uppskattad vägledare för verksamhets- och chefsutveckling. Med erfarenhet från stora och mindre organisationer och med en härlig personlighet håller han i en föreläsning eller workshop för ditt sällskap på Bykrogen.

Anders är utbildad teolog och har jobbat som präst, ledarskapsutbildare och HR-manager på ICA. De senaste 15 åren har han verkat som konsult inom organisationsutveckling och hjälpt företag såsom
SJ AB, Systembolaget AB, Länsförsäkringar med flera att bygga hållbara prestationskulturer till nytta för både organisation och människor.

Mer om workshopen

Workshopen är både underhållande, nyttig och ger praktisk nytta. Målet är att arbetsgruppen skall ha med sig hem både gemensam förståelse såväl som praktiska verktyg att använda ”hemma” på arbetsplatsen.

Exempel på teman:

Goda prestationer, effektivitet och friska medarbetare.
Går det ihop?

Hur man praktiskt och enkelt på arbetsplatsen kan skapa förutsättningar för att tillgodose både organisationens såväl som människors behov. Bland annat får ni praktiskt pröva på hur samt
ett konkret verktyg för att fortsätta i vardagen att förbättra förutsättningarna för att arbetsgruppen skall ha en hållbar arbetskultur och miljö.

Kommunikation – grunden för all utveckling!
Skapar förståelse för kommunikationens betydelse för arbetsgruppens och organisationens effektivitet.
I workshopen får ni en gemensam förståelse för vad effektiv kommunikation är, vilken enorm påverkan den har på arbetsgruppens effektivitet och välmående samt även
öva praktiskt på effektiv kommunikation.

I god tid innan genomförandet tar Anders Nordmark kontakt med ansvarig person för att i möjligaste mån anpassa workshopen till gruppens situation och behov.

Workshopens längd 3 – 4 timmar.

Pris workshop

Workshop med Anders Nordmark, 3-4 timmar,
17.000 kr exkl. moms

Mer om föreläsningen

Föreläsningen är både underhållande och inspirerande. Den bjuder på både kunskap och eftertanke. Anders för alltid en dialog med lyssnarna hela föreläsningen och kopplar ämnet till praktiska tips och tillämpningar.

Exempel på teman:

Kommunikation – grunden för all utveckling.
Vad har den första människans talorgan med arbetsgruppens effektivitet att göra? Varför missförstår vi varandra? Om vi har olika bilder av arbetsuppgiften, målen, prioriteringarna – vad gör vi då? Höjer rösten eller finns det andra sätt?

Att utvecklas som människa. En floskel eller en livsnödvändighet?
Och hur gör man? Anders delar med sig av sina personliga erfarenheter av egen utveckling i livet såväl som att han går igenom enkla teorier inom ämnet personlig utveckling. Därtill får du med dig några praktiska ”verktyg”. Kanske tar din egen personliga utveckling ”ett jätteskutt” just under föreläsningen!

I god tid innan genomförandet tar Anders Nordmark kontakt med ansvarig person för att i möjligaste mån anpassa föreläsningen till gruppens situation och behov.

Föreläsningens längd ca 1,5 – 2 timmar.

Pris föreläsning

Föreläsning med Anders Nordmark, 1,5 – 2 timmar,
15.000 kr exkl. moms