Ledarna på Bykrogen för ägarledda företag

Ta prestation och organisation till en ny nivå.

Ledarna på Bykrogen är lunch–lunch-möten mellan lokala ledare och hålls vid sex tillfällen. Varje träff genomförs som en dialog om ledarskap och organisationsutveckling. Centrum för dialogen är den kompetens som finns bland deltagarna. Tillsammans med kursledarnas inspiration hittar deltagarna av Ledarna på Bykrogen nya perspektiv som stödjer den egna utvecklingen som ledare.

Utbildningen har 12 platser – säkra din i dag. Vi startar nästa omgång 21-22 januari 2020.

Mer om utbildningen

Personlig utveckling och nätverk

Vårt förhållningssätt är att varje ledare är en unik person som behöver skapa sin egen ledarmodell utifrån sin personlighet och situation. Den egna utvecklingen sker i dialogen med övriga deltagare. Därför blandas egen reflektion med gruppdialog och kursledarens inspiration. I dialogen utvecklas kontakten och tilliten i rummet vilket ger förutsättningen för ett öppet och tryggt nätverkande, något som gör detta ledarskapsprogram unikt.

Syftet med Ledarna på Bykrogen är att de relationer som skapas ska hålla lång tid framöver och att deltagarna ska kunna använda nätverket i sitt företagande. Efter utbildningen bjuds grupperna dessutom in en gång om året till en gemensam nätverksträff för deltagare i Ledarna på Bykrogen.

Vid något av tillfällena fortsätter utbildningen in i matlagningsköket tillsammans med någon av Bykrogens kockar.

Vill du veta ännu mer om utbildningen? Kontakta oss

Pris Ledarna på Bykrogen

34.400 kr ex moms.

Internatkostnad på ca 2700 kr ex moms tillkommer per gång.

Läs vad deltagare tycker

Dan Karlsson, DaCar AB

”Genom åren har jag gått ett antal ledarskapskurser, men Ledarna på Bykrogen är den absolut bästa och mest utvecklande utbildning jag gått. Aha-upplevelsen infann sig efter ett par gånger. Allt blev så självklart men samtidigt så förbannat svårt. Svårt därför jag insåg att jag själv måste genomgå förändring, tänka om i många avseenden för att kunna utföra ett bra ledarskap.

Verktygen till både den egna förändringen och hur jag kunde bli en bättre ledare kom till mig genom utbildningens upplägg över tid. Genialt, två halvdagar – från lunch till lunch med övernattning – ca 1 gång i månaden under drygt ett halvår. Mellan utbildningstillfällena hinner saker och ting sjunka in, man får tid till att reflektera över sig själv och sin roll som ledare. Man lär känna sina utbildningsledare och inte minst de andra deltagarna.

Att tillsammans med dom få dela frågeställningar är minst sagt givande och lärorikt och en viktig del av utbildningen. Att under resans gång, upptäcka att man i sin vardag ”plötsligt” förändrat sig själv och sitt sätt att leda är mycket tillfredsställande. Och säkert också till glädje för mina medarbetare. Som sagt, av erfarenhet, tror inte jag att man lär sig ett bra ledarskap koncentrerat till en halv eller veckas kurs.

Av Ledarna på Bykrogen, Sigge & Co, får man en utbildning, en investering i sig själv och sitt företag – som jag nu själv måste förvalta och utveckla.