Arbetsledarutbildning

Att jobba som arbetsledare kräver kunskap om att leda från ett mänskligt perspektiv, så att du kan ta hand potentialen i teamet.

Att jobba som arbetsledare kräver kunskap om att leda från ett mänskligt perspektiv, så att du kan ta hand potentialen i teamet. Här fokuserar vi bl.a. på dig som ledare, din förmåga att hantera uppkomna situationer och hur du långsiktigt bygger optimala förutsättningar för att klara ditt och teamets uppdrag på bästa sätt.

Mer om utbildningen

Utbildningen genomförs i dialog, där varje deltagares erfarenhet är en viktig del av lärandet i rummet. Programmet löper under ett års tid och innehåller sex träffar á en heldag per sammankomst. Första och sista träffen genomförs från lunch till lunch med övernattning. Samtliga utbildningsträffar hålls på Bykrogen.

Arbetsledarutbildningen stödjer dig som arbetsledare utifrån tre perspektiv:

Situationellt perspektiv

Om att ge tydliga uppdrag i arbetssituationen för att ska goda resultat.

Relationellt perspektiv

Om att bli en bra kommunikatör och kunna hantera dialogen med medarbetare och kollegor där arbetssituationen och uppdraget är i fokus.

Individuellt perspektiv

Om att utvecklas som individ och bli en mer autentisk och tydlig ledare som vågar ha tillit till sina medarbetare.

Innehåll i urval

  • Mänskliga psykologiska behov i arbetssituation
  • Chefskap kontra ledarskap
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Coachande förhållningssätt
  • Delegering av uppdrag
  • Gruppens dynamik
  • Konflikthantering och svåra samtal

Sigge Nilsson, utbildningsansvarig
Bakgrund: Försäljningschef, VD, utbildad organisationskonsult.
Vill du veta ännu mer om utbildningen? Kontakta oss

Pris Arbetsledarutbildning

Sex dagars utbildning inkl. konferenskostnad och internat vid två tillfällen på Bykrogen.
28 000 kr/deltagare exkl. moms.