Ledarna på Bykrogen

Vår ledarskaps-/chefsutbildning ger dig som är ledare färdigheter att kunna ta dina prestationer och din organisation till en ny nivå.

Bli en bättre ledare med vår ledarskapsutbildning

Inspiration, dialog, utveckling och nätverkande

Ledarna på Bykrogen är sex lunch-lunchmöten mellan lokala ledare. Varje träff genomförs som en dialog om ledarskap och organisationsutveckling. Förutom utbildningen nätverkar vi i det lokala nätverket samt får nyttig kunskap om mat och dryck. Den kompetens som finns bland deltagarna är centrum för dialogen i rummet. Tillsammans med kursledarnas inspiration hittar deltagarna nya perspektiv som stödjer den egna utvecklingen som ledare.

Vi ser på ledarskap som ett lärande – Vårt förhållningssätt är att varje ledare är en unik person som behöver skapa sin egen ledarmodell utifrån sin personlighet och situation. Den egna utvecklingen sker i dialogen med övriga deltagare. Därför blandas egen reflektion med gruppdialog och kursledarens inspiration. I dialogen utvecklas kontakten och tilliten i rummet vilket ger förutsättningen för ett öppet och tryggt nätverkande – något som gör detta ledarskapsprogram unikt. Syftet är att de relationer som skapas ska hålla lång tid framöver och att deltagarna ska kunna använda nätverket i sitt företagande. Efter utbildningen bjuds grupperna dessutom in en gång om året till en gemensam nätverksträff för deltagare i “Ledarna på Bykrogen”.

Nyfiken på att veta mer? Läs mer om vårt ledarskapsprogram i pdf-format eller kontakta oss så berättar vi mer!